تبلیغات
توتم - مولانا 2007
مولانا 2007

حکایتی عرفا نی اندرقرن بیست و یکم

مولانا 2007

به سنه 2007میلادی پرفسور "حمید مولانای واشنگتنی1طبق عادتی پنجاه ساله

پس ازآنکه مجلس درس و بحث تمام کردندی واز مجادله ها ومباحثه های روزانه با

عالم نمایان اجنبی2 خلاص شدندی ، درکنار حوض مکتب سرای امریکن3 واشنگتن

زنگار روزگار غدار از چهره می زودود که ناگهان چشمش به تخته سحر4 مکتب سرا

گره خورد و حالتی برفت عجیب ؛آن لمحه را چه دید و چه شنید هیچ ندانند.

( مع الوصف روایاتی متقن ومستحکم موجود است که در آن ساعات سخنوری دکتر

احمدی نژاد اندرمکتب سرای کلمبیا در تخته سحر نمایان شدندی )

 پریشان حال و مجنون وار به سوی دارالملل متحد5 شتابان رفتندی ، گاه به پا وگاه

 به سر وبا این نجوا که :

"ای قوم سفرکرده به یو.اس.ای کجاییدکجایید   محمودهمین جاست بیایید بیایید"6

سر مست از اینکه آب در کوزه یافته و یار درخانه ، عطای درس و بحث را به لقایش

 بخشیدوازآن پس پروانه وار گرد شمع دلدار خویش به پروازدرآمدندی ( تا جایی که

به مشاورت وی نیز گماشته گشتندی)ازآن پس کارش یکسره مدح و ستایش دلدار

بودودیگرهیچ.گویندمجموعه ای ازاین مدایح به زودی درشش دفترعرضه شدندی با

نام " یغلوی هفت منی " باشد که چراغ راه همه گمراهان نیویورکی و غیر( اعم از

اصلاح طلب و اصولگرا) شوندی. 

1- حمید مولانا قریب به 50 سال است که شهروند رسمی ایالات متحده

میباشدلذا هرگونه شایعه ای که اورا تبریزی وغیره معرفی کند مردود میباشد

 ( تنها همین جای حکایت با داستان مولانا جلال الدین بلخی متمایز است ؛

 زیرا اودربلخ زیست ودر روم خاموش شدوباعث کشمکشی تاریخی بین ایران

و ترکیه گشت؛امامولاناواشنگتنی باآینده نگری خاص خویش راه هرگونه شبهه

وشایعه ای راازهم اینک بست تا آیندگان کمتردچاراختلاف وکشمکش شوند.)

2- عالم نمایان اجنبی:منظوردانشجویان واساتیددانشگاه امریکن میباشد.

3-  تخته سحر : ازاین تلویزیون گنده ها ( Town T.V. )  

4- مکتب سرای امریکن : دانشگاه امریکن واشنگتن

5- دارالملل متحد : سازمان ملل

6- هرگونه شبا هت این بیت باابیاتی از عراقی شدیدا تکذیب شده و کنجکاوی

 دراین مورد پیگرد قانونی دارد.

 

 
نویسنده :حامد --
دوشنبه 20 آبان 1387-11:34 ب.ظآرشیو


طبقه بندی


نویسندگان


ابر برچسبها


جستجو